Bli medlem

Bli medlem i Älvlea badförening u.p.a. blir du lättast genom att köpa ett medlemskap och avlägga medlemsavgift via Swish på nr 123 559 50 38.

Vill du bli medlem i föreningen och få tillgång till badplatsen kan du köpa ett medlemskap för 500 kronor. Medlemskapet är fastighetsbundet, alltså kopplad till din fastighet, och betalas en gång. Medlemskapet betalas med fördel via Swish. Ange namn och adress eller stugnummer. Medlemsbevis kan erhållas av vår kassör efter erlagd betalning.

Årsavgiften på 70 kr/år går till arrendet i Göteborgs kommun, försäkring samt till underhållskostnader. Avgiften betalas via Swish varje år. Kom ihåg att ange namn och adress eller stugnummer.

Medlemskapet innebär också att kollektiva arbeten behöver utföras som exempelvis städning vid badet. Information ges på anslagstavlan eller via mail. Föreningens stadgar delas ut efter önskemål.