Nu finns protokollet från årsmötet den 13 juni 2020 tillgängligt.
Klicka här för att ladda ner en PDF av årsmötesprotokollet.

En ny styrelse valdes på årsmötet, och den kan ni hitta här.