Älvlea Badförening U.P.A. behöver en ny medlem i valberedningen för 2020, då Ursula slutar. Helst ser vi någon från Gunnesby kolloniträdgårdar, då Sven-Erik, som utgör andra halvan av valberedningen, är fastboende.

Du ställer väl upp? Det är inte ett jättebetungande ansvar, och ett kul sätt att komma i kontakt och få prata med alla medlemmar i föreningen.

Kontakta Karin Eckerstein via mail karin.eckerstein@gmail.com, för att anmäla ditt intresse!