Den nionde juni hölls årsmöte för badföreningen i Nisses Stuga.

Styrelsen för 2018 beviljades ansvarsfrihet, verksamhetsberättelsen gicks igenom, och en ny styrelse valdes för 2019. Det beslutades också att höja medlemskapet till 70 kronor per år, från och med 2020.

Eftersom föreningen fyller 20 år i år fick den nya styrelsen i uppdrag att ordna en jubileumsfest. Mer information om det kommer!

Det kompletta årsmötesprotokollet kan hittas här: Årsmötes Protokoll 2019