Städdag och årsmöte i Älvlea badförening den 15 juni 2014

Hans, Anita , Benjamin, Ingvar, Jeanette, Cecilia, Britt, Anders med flera samlades vid Älvlea bad för att snygga upp badet inför det kommande badsäsongen.