Kallelse årsmöte och städdag 30 maj 2021

Äntligen börjar badsäsongen närma sig! Men först är det dags att städa och hålla årsmöte!

Härmed kallas du till städdag och årsmöte vid Älvleas badplats, söndagen den 30 maj 2021, kl 11:00.

Vi börjar med att städa stranden, och fortsätter med årsmöte efter det.

Tag gärna med redskap, till exempel kratta, räfsa och skottkärra, och eget fika.

Självfallet håller vi avstånd, så alla kan vara trygga.

Välkommen!

Medlemsavgift 2020 via Swish

Hej kära medlemmar och badgäster!

Från i år 2020 kan man betala medlemsavgiften på 70 kr med Swish, på nummer 123-559 50 38.
Glöm inte att skriva namn, adress och husnummer vid betalning.

Vill man som gäst ge ett bidrag så går det också bra!

För allas trivsel:
Det man tar med sig till badet tar man med sig hem!
Parkering av bil eller moped vid Älvlea eller badet är inte tillåtet. Parkeringsplats finns vid korsningen Älvlea /Näsberget 300 meter innan badet.

Njut av ett underbart dopp i denna gemytlighet!

Valberedningen behöver dig!

Älvlea Badförening U.P.A. behöver en ny medlem i valberedningen för 2020, då Ursula slutar. Helst ser vi någon från Gunnesby kolloniträdgårdar, då Sven-Erik, som utgör andra halvan av valberedningen, är fastboende.

Du ställer väl upp? Det är inte ett jättebetungande ansvar, och ett kul sätt att komma i kontakt och få prata med alla medlemmar i föreningen.

Kontakta Karin Eckerstein via mail karin.eckerstein@gmail.com, för att anmäla ditt intresse!

Badbrygga?

Lagom till vårens första dag, bestämde sig bryggan för att ta sig ett dopp i älven.
Hoppas att bryggan kommer fram till badsäsongen börjar på allvar igen!

Jubileumsfest 2019

Älvlea Badförening fyllde 20 år under 2019. Detta firades med en hejdundrande fest i Kollosalen.

Det var en fantastisk uppslutning, fantastisk mat, fantastiska lekar och fantastiska priser! Helt enkelt en fantastisk fest!

Tack till alla medverkande!

Årsmöte 2019

Den nionde juni hölls årsmöte för badföreningen i Nisses Stuga.

Styrelsen för 2018 beviljades ansvarsfrihet, verksamhetsberättelsen gicks igenom, och en ny styrelse valdes för 2019. Det beslutades också att höja medlemskapet till 70 kronor per år, från och med 2020.

Eftersom föreningen fyller 20 år i år fick den nya styrelsen i uppdrag att ordna en jubileumsfest. Mer information om det kommer!

Det kompletta årsmötesprotokollet kan hittas här: Årsmötes Protokoll 2019